Konpetentzia Digitalak: English

Hizkuntza arloen ekarpena konpetentzia digitala garatzeko eta konpetentzia digitalaren ekarpena konpetentzia komunikatiboaren garapenean

 Ahozko zein idatzizko ulermena eta adierazpena garatu eta hobetzeko, ikasleak prozedura metadiziplinar ugari eskuratu beharko ditu, hala nola, iturri eta euskarri anitzetatik informazioa iritzi kritikoz hautatzea, analizatzea, sintesia egitea, ahozko eta idatzizko testu-generoak sortzea…Horren lanketak ezinbestekoa bilakatzen du teknologia digitalaren erabilera.

 Teknologia digitalak denboraren eta espazioaren mugak gainditzea ahalbideratzen du eta ikasgelan egoera anitzak bideratzea. Komunikaziorako egoera erreal eta funtzionalak sortzea errazagoa da.

 Baliabide digitalak abantaila handiak eskaintzen dituzte ahozko eta ikus-entzunezko komunikazioa lantzeko. Ulermenari dagokionez ahots desberdinak entzuteko eta kodeen interpretazioan trebatzeko eta zer esanik ez ahozko diskurtsoen sorkuntzarako.

 Idatzizko komunikazioa ezin da egun kontenplatu baliabide digitalen erabilerarik gabe. Ikasleek, bakarka zein elkarlanean, testu mota anitzak sortu eta partekatu beharko dituzte. Horretarako, testu prozesatzailea eta hizkuntzaren zuzentasunarekin lotutako hainbat IKT aplikazio (zuzentzaile ortografikoak, itzultzaile automatikoak, hizkuntzen corpusak eta abar) baliatzea eskatzen du.

 Mezuak egoki eta zuzen sortzeaz gain, mezuen komunikaziorako bitarteko digitalak erabiltzen ikastea beharrezkoa da. Horrela, konpetentzia digitala garatzeaz gain, komunikazio konpetentzia ere garatuko da.