Konpetentzia Digitalak: Euskara eta Literatura

Aldizkari digitala

  Barne bilaketa: hitz gakoak
  Testu prozesatzailea
  Posta elektronikoa
  Audio grabazioa

Iritzi kritikoak webean

  Galdetegiak: erabilpena
  Informazioa partekatzea eta netiketa
  Aurkezpen interaktiboak

Narrazioa

  Testu prozesatzailea: Drive
  Narrazioa maketatu: LucidPress
  Horma-irudi digitala: Padlet

Webgune pertsonala
'Ibilian bidea'

  Herritarren Online partehartzea
  Audio-bideo grabazioak
  Posta elektronikoa
  Webgunea sortu: Google Sites, Genial.ly