GeoGebra

GeoGebraren 2Dko ikuspegiarekin egin daitezkeen irudi desberdinak azaltzen dira. Menua, irudi hauen baitan banatuta dago: puntuak, zuzenak, poligonoak, zirkunferentzia, angeluak, traslazio eta biraketak, eskalak, simetriak eta testuak.

 Bideoaren iraupena: 19' 53"

 Bideoaren atalak:

  1. GeoGebra 2D
2. Puntuak
3. Zuzenak
4. Poligonoak
5. Zirkunferentzia
6. Angeluak
7. Traslazioak eta biraketak
8. Eskalak
9. Simetriak
10. Testuak
11. Irristailua