GeoGebra

     
   1-
Funtzio trigonometrikoa puntuz puntu irudikatzen
    iraupena: 3:27